(T)huis in Delfzijl

Onderwijs

“Waar een wil is, is een weg”

Scholentransitie

De gemeente Eemsdelta maakt het onderwijs toekomstbestendig. Dat doen we door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Daarnaast bouwen, verbouwen en versterken we schoolgebouwen. Voor voortgezet onderwijs komt een grote, multifunctionele campus. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt.

Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in Eemsdelta geïnspecteerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school zware bouwkundige maatregelen noodzakelijk waren. Om de scholen aardbevingsbestendig, veilig en duurzaam te maken hebben de Rijksoverheid, NAM en gemeenteraden geld beschikbaar besteld. We investeren extra in duurzaamheid en in de flexibiliteit van de gebouwen.

De scholentransitie is omvangrijk. Het project omvat:

Appingedam

Kindcentrum RENN4

In Appingedam wordt gebouwd aan het nieuwe kindcentrum RENN4: voor leerlingen in het basisonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben. In het gebouw zijn gespecialiseerd onderwijs, begeleiding en behandeling straks onder één dak te vinden.

Kindcentra Olingertil en OPwierde

De gebouwen van Kindcentra Olingertil en OPwierde worden bouwkundig versterkt. Tijdens de verbouw krijgen de leerlingen les in het nieuwe gebouw van kindcentrum RENN4.

Campus Eemsdelta Groningen

In Appingedam wordt gebouwd aan een campus voor voortgezet onderwijs. Op de Campus Eemsdelta Groningen zijn straks alle schooltypes te vinden: havo/vwo, (v)mbo en praktijkonderwijs.

Delfzijl

Kindcentrum Delfzijl Noord

Op het terrein van Groen voor Rood aan de Waddenweg in Delfzijl komt een nieuw kindcentrum. Samen met Kindcentrum Noord, bestaande uit Onderwijs Marenland en Kid2b, zijn we begonnen met voorbereidingen voor de bouw.

Kindcentrum Delfzijl West

Aan de Jachtlaan in Delfzijl West komt een nieuw kindcentrum. Samen met de basisscholen Jan Ligthart, Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, De Windroos en kinderopvang Kids2b zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de bouw.

 Kindcentrum Tuikwerd

In de wijk Tuikwerd in Delfzijl komt een nieuw kindcentrum. Het vervangt de huidige brede school in de wijk.

GBS Het Baken

De gereformeerde basisschool Het Baken in Delfzijl wordt vernieuwd en versterkt. Een deel van het huidige gebouw wordt gesloopt, een deel verbouwd.

Holwierde

OBS Hiliglo

De openbare basisschool Hiliglo in Holwierde krijgt (ver)nieuwbouw van het huidige schoolgebouw.

Farmsum

Kindcentrum Farmsumerborg

Op 30 maart 2020 is het kindcentrum Farmsumerborg opengegaan. Het kindcentrum biedt onderdak aan basisschool Farmsumerborg en de peuteropvang van Kids2b.

Spijk

Kindcentrum ’t Maar

In oktober 2020 is het Kindcentrum ’t Maar aan de Willem de Merodelaan in Spijk opengegaan. Het kindcentrum biedt onderdak aan basisschool ’t Maar. Ook bibliotheek Spijk en kinderopvang Kids2b zijn in het gebouw te vinden.

Wagenborgen

Kindcentrum Kronkelaar

Op 23 november is het nieuwe Kindcentrum Kronkelaar in gebruik genomen. Het kindcentrum bevindt zich op de kop van het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen. Het biedt onderdak aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b.

Woldendorp

Kindcentrum QWORZO

Kindcentrum QWORZO is het nieuwe kindcentrum voor Woldendorp en de omliggende dorpen, waaronder Termunten, Termunterzijl en Borgsweer. Het biedt onderdak aan openbaar basisonderwijs en kinderopvang.

Loppersum en omgeving

De scholentransitie in de voormalige gemeente Loppersum is in 2020 afgerond. Alle schoolgebouwen zijn verbouwd en versterkt en er zijn nieuwe kindcentra gebouwd en in gebruik genomen.


 

Wilt u meer weten over de kindcentra? Bekijk dan de flyer!