(T)huis in Delfzijl

Voorbereiding sloop Delfzicht Ziekenhuis zo goed als klaar

19 januari 2021

De hekken staan er al maanden omheen en zo nu en dan rijdt een busje het terrein op, dat bewaakt door mobiele camera’s. De dagen van het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl zijn geteld. 
De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop zijn zo goed als klaar. Klaas van der Veen (44), van de gemeente Eemsdelta is Projectleider op de Delfzichtlocatie. Hij begeleidt de sloop en de voorbereiding van de beoogde nieuwbouw.

Voor het filmpje “Kijk mee in het oude ziekenhuis” klik hier.

Onderzoek
‘De afgelopen maanden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd’, legt Klaas uit. ‘Er is asbestonderzoek gedaan om te kijken waar er in het pand precies asbest zit. Daarnaast is er milieuonderzoek en flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Dat is nodig om te zien of er bijvoorbeeld sprake is van bodemvervuiling en om te kijken of en zo ja welke diersoorten leven in en om het huidige pand.’

Vleermuizen en broedvogels
Van der Veen: ‘Er zijn vleermuiskolonies gesignaleerd. Daarvoor hebben we vorig jaar vervangende huisvesting geregeld. Met een ecoloog is er een aantal kasten opgehangen, speciaal bedoeld voor vleermuizen. Vlak voor de sloop worden er op gaten in de oude gevel zogenaamde flaps aangebracht. Vleermuizen kunnen dan nog wel uitvliegen, maar kunnen niet meer terug de gevel in. Ze zullen dan uitwijken naar die kasten in de buurt. Het groen rondom het ziekenhuis hebben we afgelopen najaar, ook met de ecoloog, flink gesnoeid. Broedvogels zullen hun nesten dit voorjaar ergens anders bouwen.’

Planning
Hoe zit het eigenlijk met de planning van de sloop? ‘Afgelopen zomer hebben we omwonenden per brief geïnformeerd over de planning’ legt van der Veen uit. ‘Die planning hebben we aan moeten passen. Dat is ook al besproken met het College en de Raad. ‘Het laatste onderzoek wordt deze week afgerond. Daarna bundel ik alle resultaten in een sloopbestek. Concreet betekent dit dat we eind januari een aanbesteding kunnen starten voor de sloop. Normaliter komen de offertes dan een maand later binnen. En over het algemeen vindt gunning dan ook weer een maand later plaats. Eind maart dus. Mijn inschatting is dat de sloop medio mei zal beginnen en een maand of zes à zeven gaat duren. We koersen erop om in het voorjaar 2022 te starten met de planontwikkelingen voor de nieuwbouw.’

Overlast
‘Ik verwacht bij de sloop vooral verkeersoverlast’ besluit van Veen. ‘Dat gaan we, in overleg met de sloper, zo goed mogelijk organiseren. Mogelijk maken we een extra uitrit aan de zijkant, zodat we de rotonde voor het Ziekenhuis kunnen mijden. Daar fietsen dagelijks veel scholieren langs. Die willen we natuurlijk maximaal ontzien.’

Klaas van der Veen