(T)huis in Delfzijl

’t Zigt en de Zaaier

Beide scholen ‘t Zigt en de Zaaier verhuizen in 2023 naar het nieuwe Kindcentrum West. Daarna worden de oude schoolgebouwen gesloopt. In 2021 is deze locatie gepresenteerd als mogelijke woningbouwlocatie. Dat is nader onderzocht en omwonenden hebben de gelegenheid gehad hun suggesties te doen.

Uitgangspunt is dat hier 10 tot 12 halfvrijstaande koopwoningen gebouwd kunnen worden in een CPO-constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). CPO is een vorm van woningbouw waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Bewoners kiezen ervoor om samen iets te ontwikkelen.

Bij deze ontwikkelvorm houdt deze groep bewoners volledig zeggenschap over de te bouwen woningen. Deze ideeën worden de komende maanden verder uitgewerkt. De bomen op en rond de locatie blijven zoveel mogelijk behouden.