(T)huis in Delfzijl

Ieder wat wils in woonwijk Delfzicht

Het is de bedoeling om op dit terrein een woonwijk te realiseren met een gevarieerd aanbod aan woonvormen.

Naar verwachting bestaat dit uit vrije kavels, halfvrijstaande woningen, levensloopgeschikte woningen, projectmatige bouw, koopwoningen, huurwoningen, rijwoningen en andere vormen van wonen.

Allemaal aardbevingsbestendig en energiezuinig!

Het is de verwachting dat de eerste bouwactiviteiten begin 2022 gestart kunnen worden en de eerste woningen begin 2023 opgeleverd worden. 


Over de locatie Delfzicht

De locatie Delfzicht ligt tussen de bestaande woonwijken van Delfzijl West enerzijds en het groen van het Tuikwerderrak anderzijds. De locatie is goed ontsloten via zowel de Jachtlaan als de Hogelandsterweg en ligt op slechts enkele fietsminuten van zowel het centrum van Delfzijl als van station Delfzijl West.

De locatie is eind mei 2020 door de gemeente aangekocht. In de zomer van 2020 wordt begonnen met de voorbereidingen op de sloop en sanering van het voormalige ziekenhuis. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2021 daadwerkelijk gestart wordt met de uitvoerende werkzaamheden.

Parallel daaraan wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van de toekomstige bebouwing en worden de benodigde ruimtelijke procedures opgestart.