(T)huis in Delfzijl

Park Delfzicht

Status: In ontwikkeling
Programma:45 huurwoningen en
90 koopwoningen
Type:Rijwoningen
Halfvrijstaand
Vrijstaand
Patio
Ontwikkelaar:Plegt-Vos
Planning:Start verkoop: 26 april (fase 1)
Start verhuur: eind 2024
Start bouw: nov 2024
Oplevering: eind 2025

Het voormalige Delfzichtziekenhuis, inmiddels gesloopt

Park Delfzicht

Er worden in totaal 135 woningen gebouwd: 45 huurwoningen en 90 koopwoningen. De woningen zijn verdeeld over 6 hofjes. In elk hofje komen huur- en koopwoningen in een mix van rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Daarnaast komen er enkele levensloopbestendige patiowoningen. De hofjes hebben een kleinschalige opzet, waardoor ‘noaberschap’ gestimuleerd wordt. De woningen komen in een groene omgeving: het park is de voortuin. In de buurt is alle ruimte om te spelen, te wandelen en buren te ontmoeten. Alle woningen worden duurzaam, energiezuinig en aardbevingsbestendig gebouwd.
Er komen 2 toegangswegen tot Park Delfzicht. De toegang vanaf de Jachtlaan is gelijk aan de huidige toegang. Vanaf de Hogelandsterweg komt de tweede toegang. Daarnaast komen er 2 voet-/fietspaden over het water richting het Tuikwerderrak.

Actueel
Om woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. U kunt dat plan hier bekijken. Eén van de bijlagen is het Beeldkwaliteitsplan. Daarin staat informatie over bijvoorbeeld het parkeren, speelvoorzieningen, openbare verlichting en het groene karakter van de nieuwe wijk. Momenteel wordt het bestemmingsplan inclusief bijlagen definitief gemaakt. Daarna moet het door de gemeenteraad vastgesteld worden.

Start verkoop
Op 26 april 2024 begint de verkoop van fase 1. De verkoop van fase 2 en 3 volgt later. Inschrijven om op de hoogte te blijven kan via de projectwebsite van Plegt-Vos, www.parkdelfzicht.nl. Op deze website kunnen geïnteresseerden zich straks ook inschrijven voor de koopwoningen.
Iedereen kan zich inschrijven voor een nieuwe woning in Park Delfzicht. Een grote groep mensen in Delfzijl woont in een woning die deel uitmaakt van een sloop-/nieuwbouwopgave. Daarom is bepaald dat bij loting 80% van de woningen toegewezen wordt aan deze bewoners. De resterende 20% van de woningen gaat naar overige belangstellenden.

Toewijzing huurwoningen
De huurwoningen worden gebouwd in opdracht van woningcorporatie Acantus. Huurders uit de Zandplatenbuurt mogen zich als eerste aanmelden voor een huurwoning.

Bouwrijp maken van het terrein
De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het terrein. Daarbij kunt u denken aan het leggen van riolering en het terrein geschikt maken voor woningbouw. Voor het bouwrijp maken wordt een aanbesteding georganiseerd. In het 2e en 3e kwartaal van 2024 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Ter voorbereiding hierop wordt nu al een zandpakket aangebracht waar straks de wegen komen.

Start bouw
Plegt-Vos begint eind 2024 met de woningbouw. Het is de bedoeling dat de woningen eind 2025 klaar zijn. Dit is afhankelijk van onder andere de snelheid van de verkoop van de koopwoningen.

Impressies Park Delfzicht

Planpresentatie Koopwoningen

Planpresentatie Huurwoningen

Over Park Delfzicht

Park Delfzicht ligt tussen de bestaande woonwijken van Delfzijl West en het groen van het Tuikwerderrak. De locatie is goed ontsloten via de Jachtlaan en de Hogelandsterweg en ligt op slechts enkele fietsminuten van zowel het centrum van Delfzijl als van station Delfzijl West. Vanuit de buurt loop je zo het Tuikwerderrak in of naar het Damsterdiep.