(T)huis in Delfzijl

Diverse woonvormen in Zuidoost

Zuidoost

Er komt een nieuwe woonbuurt op de plek van de oude bedrijfsgebouwen op het Ubbensterrein. Door de sloop van deze bedrijfshallen ontstaat ruimte voor een prachtige nieuwe buurt aan het water, dichtbij het centrum.

Er komt een gevarieerd aanbod van woonvormen: vrije kavels, appartementen, koopwoningen, huurwoningen en rijwoningen. Inmiddels is het bestemmingplan goedgekeurd.

Op basis van onderzoek en input uit onder andere informatiebijeenkomsten is een stedenbouwkundige verkenning opgesteld waarin ook de kwaliteitseisen worden beschreven waaraan de ruimtelijke kwaliteit moet voldoen. Via deze link komt u bij het document.

Veelgestelde vragen:

Worden er ook woningen en appartementen voor jongeren gebouwd?

Er komen woningen en appartementen die ook geschikt zijn voor jongeren. We streven naar een mix van bewoners.

Wordt er rekening gehouden met de waterhuishouding en de riolering op het Ubbensterrein?

Ja, voor het gehele plangebied wordt gekeken naar de waterhuishouding. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de huidige situatie van het rioolstelsel.

Aan de Roggenkampweg worden trillingen gevoeld als er vrachtverkeer door de straat rijdt. Hoe wordt omgegaan met overlast en schade door bouwverkeer?

De aannemer levert voor de start van de bouw een logistiek plan aan. Daarbij moet hij rekening houden met de huidige situatie. Bovendien wordt voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden contact gezocht met de bewoners inzake overlast en mogelijke schade.

Kan de karakteristieke woning op de hoek Eemskanaal/Roggenkampweg behouden blijven?

Ja, deze woning is zo karakteristiek voor dit gebied, dat we er alles aan doen om de woning te behouden.

Wordt er ook rekening gehouden met de historische waarde van het gebied nabij het Buiskoolplein?

In het ontwerp wordt rekening gehouden met de historische kwaliteiten van Delfzijl. Het gebied nabij Buiskoolplein is historisch bekend in verband met het voormalig gebruik door de loffelyke Compagnie Schutterije der Fortresse Delfzijl. De kade aan het eind van het Eemskanaal was destijds het eindpunt van de veer uit Groningen. De haven van Delfzijl was het vertrekpunt naar de Waddeneilanden of overzeese locaties. Daarnaast kwamen nog mensen uit de richting Farmsum. Dit knooppunt van verkeersstromen leidde tot een kazernewoning met stallen op deze locatie.

Is de Ubbenslocatie interessant voor de bewoners van de Zandplatenbuurt die gaan verhuizen vanwege de aardbevingsproblematiek?

De Ubbenslocatie is voor iedereen een leuke plek om te wonen. Het is een historische plek met woningen en appartementen voor jong en oud, gezinnen en 1-2 persoonshuishoudens, huur en koop.

Meer informatie vindt u op www.eemsdelta.nl/centrum-zuidoost-delfzijl