(T)huis in Delfzijl

Zandplatenbuurt

Voor de versterkingsopgave in Delfzijl is ervoor gekozen om voor de bewoners van de Zandplatenbuurt nieuwe woningen te bouwen op andere plekken in Delfzijl.

Nieuwe woningen in de Zandplatenbuurt
Toen de woningen in Zandplatenbuurt Zuid werden toegevoegd aan de versterkingsopgave, zijn extra bouwlocaties gevonden. Dat zijn er echter niet genoeg. Daarom gaan we ook in de Zandplatenbuurt woningen bouwen. Naar verwachting komen hier 150 tot 200 woningen.

Laatste bouwlocatie
Woningen bouwen in de Zandplatenbuurt kan pas als de huidige woningen zijn gesloopt. Daarom is de Zandplatenbuurt de laatste locatie waar gebouwd wordt. We weten nog niet waar en wat we in deze buurt gaan bouwen. Er is nog veel onderzoek nodig. Bewoners die willen blijven in de Zandplatenbuurt krijgen te maken met overlast vanwege sloopwerkzaamheden en wellicht moeten ze twee keer verhuizen.

Nieuwe buurt maken samen met bewoners
De invulling van de buurt willen we graag samen met de bewoners van de Zandplatenbuurt en de Finsestraat doen. Wilt u meepraten? Meldt u dan aan bij de BVZ. De BVZ is bij iedere stap van het proces onze gesprekpartner namens de bewoners.

Planning
Wat gaat er gebeuren?

  • Begin 2023 doen we een nieuwe inventarisatie van de woonwensen van de bewoners van Zandplatenbuurt en Finsestraat
  • In 2023 verwerken we die in een plan van aanpak
  • In 2024 werken we dat uit in een (project)planning.

Actueel

Begin 2024 gaan gemeente, Acantus en BVZ op zoek naar een stedenbouwkundig bureau. Dat bureau krijgt de opdracht om een ontwerp te maken van de nieuwe Zandplatenbuurt. Daarbij kunt u denken aan het aantal woningen, de plek
waar ze komen, hoe de straten komen te liggen enzovoorts.