(T)huis in Delfzijl

Afstuderen op nazorg in de versterkingsopgave

15 februari 2022

Twee studentes van de Hanze Hogeschool studeren binnenkort af op een onderzoek naar nazorg in de versterkingsopgave. Het tweetal onderzocht wat mensen na hun verhuizing nodig hebben en waar behoefte aan is.

Laura Leinenga en Elise Bekker zijn bijna klaar met hun studie Social Work. Ze studeren hetzelfde maar kozen verschillende profielen. Laura koos voor Welzijn en Samenleving. Elise koos voor Jeugd. Laura werkt naast haar studie al als algemeen maatschappelijk werker bij Cadanz Welzijn. Ze kende de versterkingsopgave dus al. Ze woont, evenals Elise, in Delfzijl. ‘De keuze om dit samen op te pakken was snel gemaakt. We hopen in maart klaar te zijn’, vertelt Laura. ‘Elise studeert dan af. Ik moet eerst nog een minor Conflictmanagement doen. Daarna ben ik ook klaar.’

Interviews

‘We hebben ons onderzoek uitgevoerd onder woningeigenaren op Kwelderland’, vervolgt Laura. ‘We hebben mensen geïnterviewd die van de Zandplatenbuurt naar deze nieuwe wijk zijn verhuisd. De mensen die we hebben gesproken gaven aan dat de communicatie en de informatievoorziening tijdens het proces minimaal is geweest. Mensen hadden veel vragen en liepen tegen allerlei problemen aan. Vervolgens hadden ze geen idee bij wie ze daarmee terecht konden.’

Wijkwijzer

Een onderdeel van hun afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een zogenaamd eindproduct. Op basis van hun bevindingen hebben de dames twee producten gemaakt. Elise: ‘Voor bewoners hebben we een Wijkwijzer gemaakt. Een informatiebrochure met uitleg over verschillende instanties en hoe je deze kunt bereiken. Waar kun je terecht met vragen? Waar kun je een klacht melden? We bieden onze producten aan, aan de werkgroep Sociale Wijkvernieuwing. Hopelijk doen zij er in de toekomst hun voordeel mee.’

Checklist Bewonerscommunicatie

‘Omdat we merkten dat de communicatie een uitdaging was hebben we daarnaast een Checklist Bewonerscommunicatie ontwikkeld. Die kan voor de versterkingsopgave gebruikt worden, of voor andere projecten’, vertelt Laura daarover. ‘In de checklist hebben we zeven aandachtspunten beschreven waarmee de communicatie verbeterd kan worden.’ Laura en Elise hebben de prototypen van beide producten inmiddels rondgestuurd naar de betrokkenen. ‘Tot nu toe krijgen we er positieve reacties op’, besluit Elise.