(T)huis in Delfzijl

Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt

De Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) is opgezet door en voor bewoners. Het is een bewonersgroep van huurders en huiseigenaren in de Zandplatenbuurt. De BVZ behartigt de belangen van de bewoners in het versterkingsgebied en biedt bewoners ondersteuning bij het versterkingsproces. Belangrijke taak is dat de BVZ meedenkt en meepraat met de gemeente Eemsdelta en Acantus over alle plannen (van ontwikkeling tot uitvoering) die gemaakt worden. De BVZ betrekt de bewoners bij allerlei onderwerpen en houdt de bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen.

De samenwerking tussen BVZ, gemeente Eemsdelta en Acantus is officieel vastgelegd in een participatieconvenant.

In het Participatieconvenant staat hoe de BVZ, gemeente Eemsdelta en Acantus samen de bewoners betrekken bij de uitvoering van de versterkingsopgave in de Zandplatenbuurt en omgeving. 

Silly Udema, een van de leden van BVZ: “Onze wijk en haar bewoners staan veel te wachten en dat heeft veel impact. Het is ingrijpend voor het leven van de bewoners en de leefbaarheid van de Schuitenzandflats, Balticparkflat, Finsestraat, Filadelfiaflat en de Zandplatenbuurt. Met dit convenant spreken we met de gemeente en Acantus af dat we gaan en staan voor een open en constructief overleg en een positieve samenwerking. Iedereen heeft er baat bij dat de versterkingsopgave zorgvuldig en transparant  plaatsvindt. Met de ondertekening van dit convenant laten we zien dat we een werkwijze hebben afgesproken waar we allemaal achter staan.”