(T)huis in Delfzijl

BVZ, inspirerende club met hart voor de wijk (deel 1)

5 november 2020

Belangengroep Versterken Zandplatenbuurt:
inspirerende club met hart voor de wijk

Lees ook: Projectgroepenleden BVZ (deel 2)

Belangengroep Versterken Zandplatenbuurt


Ruim 85 huurders en huiseigenaren in de Zandplatenbuurt zijn er lid van: de Belangengroep Versterken Zandplatenbuurt, kortweg: BVZ. Wat doet de BVZ precies? En wie doet wat? De feiten op een rij.

Doel
De BVZ komt op voor de belangen van de bewoners in deze wijk. ‘Wij zijn er voor iedereen die in de versterkingsoperatie moet verhuizen naar nieuwbouw elders in Delfzijl’, legt Astrid van Leeuwen uit. ‘De BVZ geeft bewoners een stem. Wij zorgen dat er niet over hen heen wordt gelopen.’

Organisatiestructuur
De BVZ heeft een sterke kopgroep met 13 leden. Deze groep komt eens per maand bij elkaar. Een aantal kopgroep-leden is ook actief in de projectgroep. De projectgroep overlegt iedere vier weken met de gemeente Delfzijl en Acantus. Inmiddels zijn er ook twee werkgroepen opgericht: een beheergroep en een wijkvernieuwingsgroep. De BVZ is in 2018 opgericht door Wim Baars.

Kopgroep
De kopgroep houdt in de gaten wat er in de wijk en daar buiten gebeurt. De groep reageert op beleidsmatige vraagstukken en koppelt ontwikkelingen terug naar wijkbewoners. In deze groep zijn 13 bewoners actief. De groep wordt ondersteund door een externe voorzitter en een opbouwwerker van Stichting Welzijn en Dienstverlening (SW&D). De gemaakte afspraken over samenwerking en intentie tussen de BVZ, de gemeente en Acantus zijn vastgelegd in een convenant.

Projectgroep
De projectgroep telt zes leden. Dit zijn allereerst bewoners Silly Udema, Astrid van Leeuwen, Louise van der Vegt en Benny Grave. Daarnaast maken Bonne van der Kooi (externe voorzitter Kopgroep) en Erik Mey (van SW&D) er deel van uit. Silly Udema legt uit wat de projectgroep bespreekt met de gemeente en Acantus: ‘We praten over van alles met elkaar… de stand van zaken, communicatie, nieuwe perspectieflocaties etc. Ook worden er over en weer vragen gesteld. Hoe we bewoners zo goed mogelijk kunnen betrekken bij alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld.’

Wie is wie in de Projectgroep? 

Werkgroep Beheer
De Beheergroep houdt zich bezig met veiligheid en leefbaarheid in de wijk en op de plekken waar gebouwd wordt. Astrid van Leeuwen legt uit waar deze groep mee bezig is: ‘Hoe houd je de buurt veilig met al die vrachtwagens die af en aan rijden? Wat kunnen we doen om de buurt leefbaar te houden? Wij hebben bijvoorbeeld bedacht dat er afvalcontainers in de wijk moeten komen, zodat bewoners hun huis op een makkelijke manier kunnen opruimen. Ook leek een extra ontsluitingsweg voor sloopverkeer ons handig, zodat niet alles via de enige toegangsweg gaat.’

Werkgroep Sociale Wijkvernieuwing
De tweede werkgroep houdt zich bezig met Sociale Wijkvernieuwing. ‘Wij bekijken hoe je omgaat met de (geestelijke) gezondheid van mensen. Iedereen moet verhuizen. Maar hoe doe je dat?’ verklaart Silly Udema. ‘We willen hiervoor een coöperatie oprichten, een soort klussenbedrijf. Hierop kunnen mensen dan een beroep doen tijdens de verhuizing, maar ook daarna, bijvoorbeeld voor hulp bij het ophangen van schilderijen. Dat soort praktische zaken.’ 

Meedoen
Lid worden van de BVZ of meedoen in één van de werkgroepen? Aanmelden kan via: bvzsecretariaat@gmail.com