(T)huis in Delfzijl

BVZ voorzitter Bonne van der Kooi: ‘Beter wonen is beter leven’

20 juli 2023

Al drie jaar staat hij aan het spreekwoordelijke roer van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ). Onder het genot van een kop koffie en een broodje, blikt  Bonne van der Kooi in het Eemshotel terug op de versterkingsopgave, op de rol die de BVZ daarin speelt en kijkt hij vooruit naar het grootste project: Park Delfzicht.  

‘Wij zijn deelgenoot geworden van alles wat met de versterkingsopgave te maken heeft’, verklaart van der Kooi. ‘Ik was in het begin wel iets te optimistisch. Er moesten nieuwe woningen worden gebouwd en mensen moesten verhuizen. Dat leek mij niet heel ingewikkeld. De werkelijkheid bleek wel wat stroperiger.’

Schot in Delfzicht is cruciaal
‘In deze specifieke opgave heb je te maken met allerlei regels. En ook met bemoeienis van het Rijk en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daar kwamen de stijgende bouwkosten overheen. Dat alles maakt dat de hele operatie best lang duurt. Professionals zeggen dat het voorspoedig verloopt, maar achterblijvers zitten in jarenlange onzekerheid. Perspectief is dus belangrijk. Het zou helpen als de eerste paal de grond in ging in Park Delfzicht. Dat is de grootste perspectieflocatie, daar kunnen heel veel mensen wonen. Dat daar schot in komt is cruciaal.’

Kroon
‘Ik zou het geweldig vinden als we die plek helemaal kunnen ‘vullen’ met mensen uit de Zandplatenbuurt. Er is gelukkig veel belangstelling voor. Als ik de gemeente was zou ik daar voor gaan. Dat zou de kroon kunnen zijn op deze hele operatie. Stel je eens voor dat er 135 huishoudens uit wijk A allemaal gelukkig worden in zes nieuwe woonhofjes  in wijk B. Dat is nog nooit eerder ergens vertoond.’

Keuze bouwplan
‘Ik hoop dat toekomstige bewoners zelf het uiteindelijke plan mogen kiezen. Dat kunnen wij niet voor ze doen en wat mij betreft kan de gemeente of Acantus dat ook niet. Die keuze kan niet stuk of dood. Alle plannen worden nauwkeurig getoetst. De beste drie plannen die de strenge selectie doorstaan zijn allemaal goed en voldoen aan alle gestelde eisen. Laat bewoners daar dan zelf de beste uit kiezen.’

Verhouding koop/huur
‘Er is onderzoek gedaan naar de woonbehoeftes van mensen die nog gaan verhuizen. Daar kwam uit dat 90 huurders en 45 woningeigenaren hier graag willen wonen. Toch is het geplande aantal huur- en koopwoningen precies andersom gebleven. De vraag is of dat slim is. De plannen kunnen gaandeweg nog worden aangepast, zodat er meer huurwoningen en wat minder koopwoningen op deze plek komen, maar dat wordt ongetwijfeld steeds lastiger.’ 

Mooie stad
De hele versterkingsopgave is bemoeilijkt door te werken met 25 perspectieflocaties. Die moesten allemaal ontwikkeld worden. Dat is lastig en dat kost tijd. Maar dat lege plekken zo mooi worden gevuld doet de stad enorm goed, ook al lijkt het belang van individuen in deze opgave soms wat ondergeschikt. Voor sommige mensen voelt het alsof ze vermalen worden in het proces, alsof ze de regie op hun leven kwijt zijn. Maar als je ziet hoe veel mooier de stad wordt, dan is dat uiteindelijk voor iedereen goed. Beter wonen is beter leven.’Successen
‘De BVZ heeft de afgelopen jaren best wel wat successen geboekt, zoals het feit dat de gemeente de begeleiding van huiseigenaren heeft overgenomen van de NCG, dat er lotingskaders zijn vastgesteld en dat we ogen en oren hebben gekregen om mee te kijken naar de plattegronden voor de Landenbuurt. Op basis daarvan zijn aanpassingen gedaan. Een huurdersadviescommissie zou handig zijn, een clubje mensen die plattegronden vooraf kritisch onder de loep neemt en kijkt naar praktische zaken: zitten de stopcontacten op de goede plek, draait de deur de goede kant op. Dat soort werk.’

Oproep
‘Ik ga nog wel even door met mijn werk hier ook al zou mijn vrouw dat liever anders zien’, besluit Bonne lachend. ‘Ik blijf het heel erg leuk vinden om een groep mensen waar spreekwoordelijk een enorme bulldozer overheen gaat een beetje te kunnen helpen. Dat doe ik meer dan graag. Eens een volkshuisvester, altijd een volkshuisvester. Dat verandert nooit. Maar onze club dunt uit. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe buurtbewoners in de Zandplatenbuurt, met name ook huurders, die het leuk vinden om mee te denken en mee te praten over alle ontwikkelingen. Lijkt jou dat wat? Meld je dan aan via: bvzsecretariaat@gmail.com.’