(T)huis in Delfzijl

‘De Diekloper’ voltooit het project Marconi Buitendijks in havenstad Delfzijl

25 juni 2021

De kustzone bij Delfzijl is de afgelopen jaren binnendijks en buitendijks ingrijpend veranderd.

Het onthullen van de naam van de nieuwe brug tussen het stadscentrum en de boulevard markeert het einde van het project Marconi Buitendijks. Jan Menninga, wethouder van de gemeente Eemsdelta en Janny Volmer, inwoner en bedenker van de naam maakten de naam vrijdag 25 juni 2021 bekend: ‘De Diekloper’. Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen en Gerben Huisman, directeur van het Waddenfonds waren hierbij aanwezig.

De voormalige gemeente Delfzijl ontving 157 suggesties voor de naam van de nieuwe brug. Naast het bedenken van een naam voor de brug konden inwoners uit de voormalige gemeente Delfzijl eerder al meedenken over de herinrichting van het kustgebied.

Jan Menninga overhandigt Janny Volmer als cadeau (voor het bedenken van de naam ‘Dijkloper’) een koeltas
Foto: Jan Zeeman

Poort naar Waddenzee Werelderfgoed

Marconi Buitendijks maakt Delfzijl tot een Poort naar het Waddenzee Werelderfgoed.

Het stadsstrand is vergroot en op de versterkte zeedijk is een boulevard aangelegd die toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Het strand is vanaf de boulevard voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. De nieuwe brug ‘De Diekloper’ verbindt het stadscentrum met de boulevard en het strand. Voor bezoekers met campers is een terrein met camperparkeerplaatsen aangelegd.

Voor strandgasten en andere bezoekers is bij de boulevard gezorgd voor sanitaire voorzieningen. Bijzonder onderdeel van het project is het nieuw aangelegde kwelderlandschap met een vogelbroedeiland. Hier moet zich nog waardevolle natuur ontwikkelen.’

Mijlpaal

Wethouder Jan Menninga: ‘De oplevering van het project Marconi Buitendijks is een mijlpaal voor de inwoners en ondernemers van Delfzijl, maar ook voor subsidiegevers en allen die bij het project betrokken waren of er hinder van ondervonden. Langs deze weg wil ik u bedanken voor uw begrip, geduld en de bereidheid om nauw samen te werken om dit einddoel te bereiken. Dankzij integrale samenwerking is hier een kustzone ontwikkeld die invulling geeft aan uiteenlopende eisen en wensen op het gebied van waterveiligheid, leefbaarheid, ecologie, kust- en kweldernatuur, recreatie en regionale economie.’

‘Toen we in 2009 met het Programma Marconi begonnen, was samenwerken aan de kustlijn nog niet zo vanzelfsprekend. Inmiddels werken alle betrokken partijen samen in het programma Eems-Dollard 2050. Via dit programma willen partijen de Eems-Dollard en de kustzone toekomst-bestendig inrichten voor mens en natuur. De gemeente Eemsdelta neemt deel aan dit programma.’

Financiële steun provincie Groningen en Waddenfonds

‘Met een stevige bijdrage van de provincie Groningen en het Waddenfonds hebben wij het voor elkaar gekregen om het project te realiseren’, vervolgt wethouder Menninga. ‘Het was een project met vallen en opstaan. Veel onderdelen in het project waren nog niet eerder uitgevoerd, zoals de aanleg van het kwelderlandschap. De hier opgebouwde kennis wordt wereldwijd toegepast door het consortium EcoShape.’

Film

Van het project is een korte film gemaakt. Klik hier voor de film!

Geen feestelijke opening

‘Marconi Buitendijks is een project van ons allemaal samen en daar ben ik trots op’, besluit Menninga. ‘Daarom had ik dit moment graag feestelijk willen vieren met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Vanwege de huidige coronamaatregelen is dit helaas niet gelukt.’