(T)huis in Delfzijl

Hoogwaardige woningen voor een redelijke prijs

23 december 2021

Projectleiders Rudy Wubbolts (61) en Doron Ros (37) werken voor Acantus aan nieuwbouwprojecten in Delfzijl. Ze bouwen huizen voor mensen uit Delfzijl Noord, die vanwege de versterkingsoperatie verhuizen naar een nieuw huis op een andere plek in Delfzijl. Wubbolts houdt zich bezig met het eerste deel van bouw; van idee tot omgevingsvergunning. Als de bouw begint neemt Ros het stokje van hem over.

‘We zijn voortdurend bezig om een treintje te maken’, legt Wubbolts uit. ‘We zijn op verschillende locaties in alle fasen actief.’ Wubbolts is op dit moment druk met de LTS locatie, het Ubbensterrein en de Landenbuurt. Ros is bezig met de voorbereiding van de oplevering van woningen in de Vestigbuurt. Ros: ‘De Houtwerf, de Spoorstraat en de Schrijversbuurt zijn klaar. De eerste blokken in de Vestingbuurt zijn uit de steigers. Die worden binnenkort opgeleverd. De bouw van de Polarisbuurt is ook in volle gang. Zo blijft ons treintje alsmaar doorrijden’.

Uitdaging
‘We hebben te maken met stijgende bouwkosten en langere levertijden’, legt Ros uit. ‘Het is een uitdaging om alle projecten naar wens voor elkaar te krijgen. Door de Coronacrisis is de economie in een dip geraakt. Maar de markt is altijd in beweging. Op dit moment willen veel mensen bouwen. We zitten echt in een piek. Door Corona zijn bepaalde producten zoals PVC buizen, schaars geworden. PVC wordt gemaakt van de reststoffen van kerosine. Omdat er veel minder vluchten zijn, raakt die grondstof op. Daardoor laat de aanleg van riolering soms enige tijd op zich wachten.’

Dynamiek
Wubbolts zit al dertig jaar in de bouw. De laatste drie jaar werkt hij voor Acantus. Wubbolts: ‘Ik breng graag dingen tot stand voor gebruikers. In een bouwproces spelen veel verschillende mensen een rol. Het is een uitdaging om dat proces goed te coördineren.’ Ros werkt ruim een jaar voor Acantus. ‘Ik ben opgegroeid in Appingedam. Ik heb dus wel wat met Delfzijl. Wat mij aanspreekt, is de dynamiek van dit werk. We hebben overleg met heel veel verschillende mensen. Dit werk biedt veel uitdaging. Kwaliteit leveren voor een redelijke prijs. Daar streven we naar.’

Hoogwaardige woningen
‘We hebben te maken met financiële kaders. Daarbinnen willen wij natuurlijk maximaal mooi bouwen. Tot nu toe lukt dat nog steeds. We leveren hoogwaardige energiezuinige en duurzame woningen op. Daar zijn we heel trots op’, vertelt Wubbolts. ‘Dat lukt, omdat wij voornamelijk werken met vaste co-makers. Dat maakt ons minder afhankelijk van wisselingen in de markt.’

Dagelijks contact
Ros en Wubbolts hebben dagelijks contact. Ros: ‘Op die manier kunnen we snel schakelen. In de Vestingbuurt hebben we bijvoorbeeld een bankje neergezet. Maar er is geen stoep omheen gelegd. Met zoiets klop ik aan bij Rudy. Die overlegt dan met de aannemer hoe dat kan worden opgelost. Ook evalueren we alle opgeleverde projecten. Verbeterpunten nemen we dan weer mee in nieuwe projecten.’

Eigen sfeer en karakter
Wubbolts besluit: ‘We proberen iedere nieuwe buurt iets eigens mee te geven. Zo hebben we in de Schrijversbuurt drie bomen geplant. Bewoners zijn daar blij mee. En de binnentuin van het Betingehof richten we, in overleg met de bewoners, in. Hierdoor én door de grote diversiteit aan woningtypes krijgen alle nieuwe buurten een eigen sfeer en karakter.