(T)huis in Delfzijl

Kinderspeurtocht langs nieuwbouwlocaties

2 juli 2020

Woensdagmiddag 1 juli zijn 55 kinderen op speurtocht geweest langs enkele nieuwbouwlocaties in Delfzijl Noord. Op initiatief van Acantus, Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) en  de gemeente Delfzijl en onder begeleiding van de Stichting Welzijn en Dienstverlening maakten zij op een ludieke manier kennis met de versterkingsopgave in hun wijk. De speurtocht is een mooie start van het Sociaal Programma voor Delfzijl Noord waarbij het investeren in kinderen en jongeren een belangrijk thema is.

Maak je perfecte huis en hoe was het vroeger

55 kinderen die wonen of naar school gaan in Delfzijl Noord gingen woensdagmiddag op speurtocht. Tijdens de speurtocht maakten de kinderen via leuke opdrachten kennis met de versterkingsopgave. Medewerkers van Acantus en de gemeente en de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) gaven uitleg aan de kinderen over de versterking.

Kinder-werkgroep50
De aanwezige kinderen zijn gevraagd om zitting te nemen in een werkgroep om ook de komende periode mee te denken over de ontwikkelingen in hun wijk. Hiervoor kunnen kinderen zich opgeven via thuisindelfzijl@delfzijl.nl.  

Stevig sociaal fundament

Het Sociaal Plan Delfzijl Noord heeft als motto ‘de versterking gaat niet alleen over stenen maar over mensen!’ In de werkgroep Sociale Wijkvernieuwing werken bewoners vanuit de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) en Wijkbelangen Delfzijl-Noord (WDN), SWD, Kindcentrum Noord, Acantus, gemeente en andere partners samen aan een integraal sociaal programma voor de versterkingsopgave in Delfzijl Noord. Een van de vier thema’s is dat kinderen en jongeren opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. De andere thema’s zijn gericht op samen wonen en samen leven, meer mensen aan de slag en vitale, sociale en gezonde volwassenen en ouderen. Vanuit NPG, Acantus en gemeente Delfzijl is geld vrijgemaakt om te investeren in het Sociaal Programma.

Versterkingsopgave biedt extra kansen

Door de versterkingsopgave vinden de komende jaren veel sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden plaats in Delfzijl Noord. Veel bewoners moeten daarom verhuizen en dat is niet voor het eerst. Ook rond 2000 moesten mensen vanwege een herstructureringsproces uit hun huizen. Kinderen en jongeren worden zo goed mogelijk betrokken bij wat er komt kijken bij sloop en nieuwbouw. Hierdoor krijgen zij een brede blik op werk in de regio en is het voor bedrijven straks gemakkelijker om in de eigen regio goed opgeleid personeel te vinden.