(T)huis in Delfzijl

Nieuw inrichtingsplan Park Delfzicht positief ontvangen

24 juli 2023

Iedereen vond het mooi, het nieuwe stedenbouwkundige plan dat in maquettevorm kon worden bewonderd tijdens drie inloopsessies donderdagavond 13 juli in de Brede School. De sessies waren in eerste instantie bedoeld om omwonenden te informeren over het nieuwe bestemmingsplan voor het Ziekenhuisterrein. Daarnaast kon de maquette worden bekeken. Bezoekers reageerden positief op procedure van het bestemminsplan én op de nieuwe plannen voor Park Delfzicht.

Zes woonclusters
Vooral de maquette viel in de smaak. Die liet zien dat er zes nieuwe woonclusters (hofjes) gepland zijn op het oude ziekenhuisterrein. In ieder hofje komen zowel koop- als huurwoningen. In het stedenbouwkundige plan waren ook de felbegeerde garages te zien. Daarnaast gaf de maquette een goed beeld van hoe de nieuwe wijk zich verhoudt tot de omgeving. Het Tuikwerderrak wordt bijvoorbeeld gedeeltelijk in de nieuwe wijk doortrokken tot aan de Jachtlaan. Twee nieuwe (fiets en wandel)bruggen in deze wijk zorgen voor een directe verbinding met Appingedam en het Tuikwerderrak.

Gasloos
Park Delfzicht biedt plek aan 45 huur- en 90 koopwoningen. Op deze plek komen geen appartementen. Wel komen er rijwoningen, half vrijstaande woningen en vrijstaande woningen. Een aantal daarvan is ook levensloopbestendig. Alle woningen in deze rustige groene buurt, krijgen een pergola met terras en alle woningen worden aardbevingsbestendig en gasloos opgeleverd.

Start bouw: eind 2024
De procedure van het bestemmingsplan verloopt conform de planning. Op dit moment kunnen er zienswijzen worden ingediend, dit kan nog tot 23 augustus. De planning is dat het plan in het vierde kwartaal van dit jaar aan de  gemeenteraad wordt voorgelegd om vast te stellen. Daarna starten de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. De verkoop van deze woningen start in het voorjaar van 2024. De eerste paal gaat naar verwachting eind 2024 de grond in.

Nieuw woongeluk
Na de presentatie van de bestemmingsplanprocedure en het bekijken van de maquette was er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen aan gemeente Eemsdelta, Specht Architecten en medewerker van Acantus. Park Delfzicht is de grootste perspectieflocatie in de versterkingsopgave die gaande is in de Havenstad. Op deze plek vinden zo’n 135 huishoudens over een jaar of twee nieuw woongeluk.

Maquette
Bewoners uit de Zandplatenbuurt-Noord konden de maquette bekijken in het Infopunt aan de Ede Staalstraat. Daar was een projectleider aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Bekijk dit korte filmpje: