(T)huis in Delfzijl

Nieuwelingen zetten schouders onder opbouwwerk

1 maart 2023

Emma Toussaint (24) en Jeroen van der Schaaf (35) zijn nieuwe aanwinsten in de vakgroep opbouwwerk van Cadanz Welzijn. De kersverse opbouwwerkers zetten enthousiast hun schouders onder hun nieuwe baan in Delfzijl Noord en -Zuid.

Gebiedsscan

Emma kwam via klasgenoot en huidige collega Jaline bij Cadanz Welzijn terecht, na het afronden van de master Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool. Naast haar werk als opbouwwerker in de Zandplatenbuurt en ondersteuner van de BVZ, is Emma onderzoeker. Ze voert in opdracht van de gemeente Eemsdelta een gebiedsscan uit. ‘Ik onderzoek wat bewoners in Delfzijl-Noord en vier andere gebieden nodig hebben van het opbouwwerk. Daarbij focus ik op participatie, sociale samenhang en het herstel van vertrouwen.’

Oplossingen bedenken

Jeroen die voorheen werkte bij een muziekwinkel in Groningen, werd ook getipt door een collega, die hij al kende uit het vrijwilligerswerk bij speeltuin Stammenhof in Appingedam. ‘We zijn hard bezig om de inrichting van de grote speeltuin volledig te vernieuwen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we contact met bewoners, gemeente, leveranciers en met het opbouwwerk. Ik krijg er energie van om mensen te helpen en oplossingen te bedenken voor vraagstukken in de directe woon- en leefomgeving.’

Leefbaar, veilig en sociaal

Emma heeft in haar eerste maand al veel mensen gesproken. ‘Het valt mij op dat er in Delfzijl-Noord veel bewonersinitiatieven zijn, gericht op het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang. Door de versterkingsopgave verandert het speelveld voortdurend. Om tot collectieve oplossingen te komen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen belangrijk.’ Jeroen sprak in zijn eerste week vooral professionals van verschillende instanties. ‘Ons doel is om Delfzijl-Noord ondanks alle veranderingen, leefbaar, veilig en sociaal te houden.’

Leergemeenschap

Emma en Jeroen maken deel uit van Cadanz’ vakgroep Opbouwwerk. Samen met nog drie collega’s vormen ze een zogenaamde leergemeenschap. ‘Wij leren van collega’s die al jaren actief zijn in dit vakgebied en andersom leren zij van ons.’ De groep focust zich op maatschappelijke thema’s zoals armoede, eenzaamheid, aardbevingsproblematiek en de versterkingsopgave. ‘Wat er in Delfzijl gebeurt is indrukwekkend. Het is geweldig om daar ook een steentje aan te mogen bijdragen.’