(T)huis in Delfzijl

Plannen Vestingbuurt positief ontvangen

27 juli 2020

In april presenteerden wij via een korte video onze plannen voor 48 woningen in de Vestingbuurt. U kon reageren op de plannen en ideeën aandragen. Over het algemeen zijn de reacties zeer positief.
De plannen scoren gemiddeld een 7,8. Vooral de verbinding met andere wijken en hoe de huizen eruit komen te zien, spreekt aan. Er zijn nog wel vragen over de omgeving. Graag vertellen wij welke vragen
dit zijn en wat we hiermee gaan doen.

Woonwensen aan laten sluiten bij de bewoners
Zijn er wel voldoende verschillende types huizen voor de bewoners van de Zandplatenbuurt Noord en omgeving? Acantus heeft met alle bewoners gesprekken gevoerd, waarin bewoners ook hun woonwensen konden vertellen. De nieuwe woonplekken en het type huizen die we willen bouwen sluiten zoveel mogelijk aan op deze woonwensen. Dat betekent niet dat op één woonplek alle wensen terugkomen. De ene buurt en het type huis is meer geschikt voor een gezin en een andere plek is misschien meer geschikt voor iemand op leeftijd. We blijven de komende tijd monitoren waar interesse voor is.

Onderhoud van groen
Er waren veel positieve reacties op het groene karakter van de plannen. Wel maken sommige mensen zich zorgen over het onderhoud ervan. Als het gaat om het onderhoud van groen, hebben Acantus, de gemeente en de bewoners daar een rol in. Hoe dat ‘groene karakter’ er precies uit komt te zien en het bijbehorende onderhoud ervan, moet nog
verder worden uitgewerkt. Dit doen we natuurlijk samen met de buurt.

Parkeren in de wijk
Zijn er straks nog wel voldoende parkeerplaatsen? Jazeker, die zijn er. De huidige parkeerplaatsen blijven bestaan. Voor de nieuwe woningen worden parkeervakken gerealiseerd. Per nieuwe woning komt er ruim 1,5 parkeerplaats bij. Op de afbeelding hieronder ziet u waar de parkeerplaatsen komen. Het plaatje is nog niet definitief, er vindt nog afstemming over plaats.

Slaapkamers
Verschillende mensen zijn benieuwd naar het aantal slaapkamers.
inmiddels kunt u de plattegronden van de woningen bekijken.

Speelvoorzieningen
Hoe zit het met de ‘oude’ speelvoorzieningen? Komen die terug? Samen met de buurt, huidige en nieuwe bewoners, gaan we aan de slag met de invulling rondom de huizen. Dat betekent: hoe gaan we om met groen, waar en hoe kunnen kinderen spelen, willen we iets realiseren voor ontmoeting? Kortom, hoe moet de wijk er uit komen zien en met welke voorzieningen.

Meer weten?
We houden u op de hoogte van de plannen in de Vestingbuurt.
Heeft u op dit moment vragen of ideeën? Laat het dan weten. Dit kan via delfzijl@acantus.nl.