(T)huis in Delfzijl

Procedure huurwoningen

Deze informatie is speciaal voor bewoners van een huurwoning van Acantus in de Zandplatenbuurt Noord, Schuitenzandflats, Balticparkflat, Finsestraat en Filadelfiaflat. Hun woningen vallen onder de versterkingsopgave Delfzijl. 

Als nieuwe huurwoningen beschikbaar komen, volgt Acantus de volgende stappen:

1. Nieuwe woningen komen beschikbaar:

Huurders die hiervoor in aanmerking komen, krijgen hierover persoonlijk bericht. Informatiebijeenkomst: Er wordt een informatiebijeenkomst ‘start verhuur’ georganiseerd waar we de woningen presenteren.

2. Inschrijven:

Als u nog steeds interesse hebt, kunt u zich inschrijven voor het project.

3. Toewijzing:

De toewijzing van woningen gaat op basis van criteria die per project worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld zijn in welke fase u zit (fase 1 of fase 2) en/of de woonduur in uw huidige woning (ingang huurcontract).

4. Toewijzingsbijeenkomst:

Als u bent geselecteerd, ontvangt u van Acantus een uitnodiging voor een toewijzingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kiezen de kandidaten hun woning.

5. Voorlopige toewijzing:

Na de bijeenkomst wordt de woning voorlopig aan u toegewezen. U hebt dan bedenktijd.

6. Definitieve toewijzing:

Na de bedenktijd wordt de woning definitief aan u toegewezen.