(T)huis in Delfzijl

Projectgroepleden BVZ (deel 2)

5 november 2020


Lees ook: BVZ, inspirerende club met hart voor de wijk


Silly Udema
68 is ze. Silly Udema van de Huibertplaat. Maar achter de geraniums zitten is niets voor haar. In plaats daarvan werkt ze op vrijwillige basis zo’n twintig uur per week bij het bewonersbedrijf. Het bewonersbedrijf exploiteert het wijkcentrum. Silly leidt daar stagiaires op, begeleidt mensen naar betaald werk en helpt vrijwilligers een plekje te vinden in de maatschappij. Ook maakt ze vier keer per jaar de buurtkrant NoordProat. Naast haar drukke vrijwilligersbaan is Silly gemiddeld 10 uur per week actief in de BVZ. Zij neemt de communicatie met de gemeente en Acantus voor haar rekening en werkt mee aan de nieuwsbrief. Silly is ook actief in de werkgroep Sociale Wijkvernieuwing.

Silly Udema


Astrid van Leeuwen
De 55-jarige Astrid woont al jaren aan de Bosplaat. In het dagelijks leven is ze medewerker Processen en Projecten bij het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Astrid is van begin af aan actief in de BVZ. Gemiddeld is ze er 4 à 5 uur per week druk mee. Astrid verzamelt zo veel mogelijk informatie en zorgt dat ze goed op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Daarnaast denkt ze mee over vragen van bewoners, het liefst in zo breed mogelijke zin.

Astrid van Leeuwen


Bonne van der Kooi
Deze 66-jarige actieve pensionado uit Assen, was voorheen mede-eigenaar van KAW architecten en adviseurs. Zijn jarenlange ervaring in Bouwkunde en Volkshuisvesting deelt hij graag met de leden van de BVZ. Bonne zit de vergaderingen van de Kopgroep voor en is namens de BVZ lid van de Projectgroep. Bonne is gemiddeld vier uur per week actief in Delfzijl. En dat blijft hij voorlopig nog wel even!

Bonne van der Kooi


Erik Mey
De jongste telg in de BVZ is de 32-jarige Erik uit Groningen. Erik is opbouwwerker bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SW&D). Van daaruit ondersteunt hij de BVZ. Hij zit bij alle overleggen, duikt dieper in vragen die daar worden gesteld, praat veel met bewoners en zorgt op die manier voor verbinding in de wijk. Hij is 14 uur per week actief in Delfzijl. Daarnaast doet hij aan de RUG onderzoek naar armoedebeleving in achterstandsgebieden.

Erik Mey


Benny Grave
De 57 jarige Bennie Grave woont sinds 13 jaar in de Zandplatenbuurt. In het dagelijks leven is hij teamleider Operations bij afvalrecyclebedrijf SUEZ. Daarnaast helpt hij als praktijkbegeleider jonge mensen die bij SUEZ een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen. Hoewel Benny al twee jaar lid is van de BVZ, is hij pas later toegetreden tot de projectgroep. De tijd die hij hier gemiddeld aan besteedt, is variabel: soms neemt het 5 à 6 uur in beslag, soms minder. Benny vindt het fijne aan lid zijn van de Projectgroep, dat er met de gemeente en Acantus veel zaken worden besproken die bewoners echt bezighouden.

Bennie Grave

Louisa van der Vegt
De 45 jarige Louisa van der Vegt werkt als HR Business Partner voor de ANWB in Assen en Den Haag. Ze voelt zich erg betrokken bij de Zandplatenbuurt. Het is de buurt waarin Louisa is opgegroeid en waar ze goede herinneringen aan heeft. Louisa is actief in de projectgroep omdat zij het belangrijk vindt dat bewoners gehoord worden in hun wensen. Iedereen moet zich veilig voelen om te verhuizen naar een nieuw thuis.