(T)huis in Delfzijl

Selectiedag woningen Park Delfzicht goed bezocht

30 oktober 2023

Het druilerige herfstweer weerhield belangstellenden niet om zaterdag 21 oktober in grote getale naar de Brede school te komen. Ze kwamen om mee te praten over de inrichtingsplannen voor de koop- en huurwoningen in Park Delfzicht. De ruim 140 bezoekers kregen volop gelegenheid om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Woonwensen
Verspreid over vier zalen kregen mensen eerst een korte film te zien. Daarin legde Programmamanager Perspectieflocaties Justin Dol (gemeente Eemsdelta) het doel van de bijeenkomst uit. Daarna was het aan de 4 projectontwikkelaars om hun plannen te presenteren aan een telkens wisselende groep belangstellenden. Ook konden zij input ophalen om de definitieve inrichtingsplannen maximaal af te stemmen op de woonwensen van toekomstige bewoners.

Projectontwikkelaars
De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Eemsdelta, Acantus en de BVZ maar stond geheel in het teken van de vier projectontwikkelaars: Plegt-Vos Bouwgroep, Geveke Bouw BV, Heijmans NV en Nijhuis Bouw BV. Zij presenteerden hun plannen op geheel eigen wijze. Er werden presentaties gegeven, bezoekers konden bouwtekeningen bekijken, woonwensenformulieren invullen en met ontwikkelaars in gesprek gaan.

Kritische noten
De plannen werden over het algemeen goed ontvangen. Iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat Park Delfzicht een mooie rustige wijk met veel groen wordt. Maar zo hier en daar riepen ze wel wat vragen op. Waarom krijgen de woningen houten kozijnen? En waarom zit er een vlizotrap in? Veel mensen willen dat niet. Kunststof kozijnen moeten er komen en een vaste trap naar de zolder. Ook de kleine(re) kavels en houten schuurtjes werden minder gewaardeerd.

Basiswoning
‘Het heeft allemaal te maken met het feit dat we vergelijkbare woningen willen opleveren’, legt Justin Dol uit. ‘Maar als je kijkt naar de huidige koopwoningen in de Zandplatenbuurt, zitten daar veel verschillen in. We bieden daarom zogenaamde basiswoningen aan, die modulair kunnen worden uitgebreid naar de persoonlijke wensen van de mensen. Zo kun je bijvoorbeeld een vaste trap kiezen, een serre aanbouwen of een garage.’

Woningbreedte in vergelijking met huidige woningen
De woningen in Park Delfzicht worden tussen de 20 en 40 cm smaller dan de huidige woningen in de Zandplatenbuurt. De diepte van de nieuwe woningen wordt groter. Daardoor is het oppervlak vergelijkbaar.

Dakhelling
De dakhelling van de woningen in Park Delfzicht dient tussen de 25 en 35 graden te zijn. Dit is vergelijkbaar met de huidige dakhelling van de woningen in de Zandplatenbuurt. Deze is in de meeste gevallen 30 graden.

Oriëntatie daken en zonnepanelen
De nokrichting van alle daken is oost-west georiënteerd (haaks op of parallel aan de voorgevel). De dakvorm is vrij aan de ontwikkelaar/aannemer. Afhankelijk van de keuze van de dakvorm kan het zijn dat bepaalde woningen een minder gunstige oriëntatie hebben voor zonnepanelen. Het is aan de ontwikkelaar/aannemer om hiervoor een passende oplossing te bedenken om aan de duurzaamheidseisen te voldoen.

Hoe nu verder?
De ontwikkelaars dienen hun definitieve plannen begin december in. Zij moeten daarbij een meerprijsopgave doen voor aanvullende woonwensen, zoals een vaste trap. De plannen worden vervolgens getoetst aan de spelregels en beoordeeld op kwaliteit. Het plan met de minste kwaliteit valt af. De drie beste plannen worden daarna beoordeeld op prijs. De uiteindelijk winnaar wordt naar verwachting eind december gekozen.

Nieuw woongeluk
De ochtend stond helemaal in het teken van kijken, luisteren, sfeer proeven, met elkaar praten en  misschien ook stiekem al een beetje dromen. Dromen over een nieuwe woning in de prachtig gelegen groene wijk met zes hofjes waar het over een tijdje heerlijk rustig wonen is. Het kan haast niet anders, dan dat deze nieuwe wijk veel woningeigenaren en huurders straks nieuw woongeluk zal brengen. Deze dag was louter informatief. Er kon nog geen keuze worden gemaakt voor het definitieve plan en ook niet voor een type woning.