(T)huis in Delfzijl

Stedenbouwkundig concept Jan Ligthartlocatie gepresenteerd

1 mei 2023

Omwonenden van de locatie van de Jan Ligthartschool, het gebied dat omsloten wordt door Botterlaan, Klipperlaan en Prins Bernhardlaan, zijn 20 april geïnformeerd over het stedenbouwkundige concept voor deze locatie. Het is de bedoeling dat Acantus hier ongeveer 35 rijwoningen laat bouwen. Deze huurwoningen zijn bestemd voor gezinnen. Als er behoefte aan is, komen er ook levensloopbestendige woningen. Bewoners van de Zandplatenbuurt hebben voorrang boven andere belangstellenden. Als het allemaal meezit, kan de bouw eind 2024 beginnen.

Aandacht voor Klipperlaan

Omwonenden gaven aan dat ze groen en bomen in de wijk heel belangrijk vinden. Ook gaven ze aan dat de Klipperlaan een drukke, smalle weg is en dat goed gekeken moet worden waar de aansluiting van de nieuwe parkeerplaatsen komt.
De komende tijd wordt het stedenbouwkundige concept verder uitgewerkt in een ontwerp. Er is afgesproken dat een volgende bijeenkomst wordt georganiseerd zodra meer bekend is over het ontwerp en het bestemmingsplan. De verwachting is dat dit rond september is.