(T)huis in Delfzijl

Stedenbouwkundig concept Vikinglocatie gepresenteerd

1 mei 2023

Omwonenden van de Vikinglocatie, het veld tussen Sont en Skagerrak, zijn 30 maart geïnformeerd over het stedenbouwkundige concept voor deze locatie. Het is de bedoeling dat Acantus hier ongeveer 25 rijwoningen laat bouwen. Het wordt een mix van gezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Bewoners van de Zandplatenbuurt hebben voorrang boven andere belangstellenden. Als het allemaal meezit, kan de bouw halverwege 2024 beginnen.

Positieve sfeer

Tijdens de bijeenkomst gaven aanwezigen aan blij te zijn dat er wat gebeurt met het terrein en dat de bomen zoveel mogelijk blijven staan. Er werden vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Sont, een smalle weg waar veel auto’s geparkeerd worden. Het parkeren van auto’s op de Vikinglocatie gebeurt op eigen terrein.
De komende tijd wordt het stedenbouwkundige concept verder uitgewerkt in een ontwerp. Er is afgesproken dat een volgende bijeenkomst wordt georganiseerd zodra er meer bekend is over het ontwerp en het bestemmingsplan. De verwachting is dat dit rond september is.