(T)huis in Delfzijl

Versterkingsoperatie Zandplatenbuurt in volle gang!

25 april 2021


De versterkingsoperatie in Delfzijl is in volle gang. Hoe ver zijn we? Bonne van der Kooi, voorzitter van de BVZ  schetst de ontwikkelingen tot nu toe.

Bewonersvereniging
‘Toen de versterkingsoperatie begon te spelen heeft Wim Baars direct bedacht dat bewoners van de Zandplaten buurt zich moesten verenigen. Huurders én kopers. Een vereniging van en voor bewoners. Zo is de Belangengroep Versterken Zandplatenbuurt ontstaan. Aanvankelijk had de operatie alleen betrekking op De Zandplatenbuurt Noord en de flats. Bewoners in de Zandplatenbuurt Zuid zijn daar in september bij gekomen.’

Gebiedsgericht
‘Voor alle bewoners geldt nu gelukkig hetzelfde regime, het is een gebiedsgerichte aanpak. En dat is echt uniek. Normaliter vindt de versterking plaats op basis van individuele rapporten. Maar omdat het hier om veel dezelfde typen woningen gaat, geldt dezelfde aanpak voor de hele wijk.’

Verhuishulp
‘Inmiddels zijn er al meer dan 100 huurders en zo’n 15 eigenaren verhuisd naar een nieuwe woning, onder andere aan de Houtwerf, in de Spoorstraat en in de Schrijversbuurt. Het verhuisproces verloopt steeds beter. Dat komt enerzijds door de komst van de Verhuishulp, anderzijds doordat huurders bij hun woonconsulent van Acantus of eigenaren bij een NCG bewonersbegeleider kunnen aangeven dat ze hulp nodig hebben bij hun verhuizing.’

Perspectieflocaties
‘Er zijn 35 perspectieflocaties in beeld. Daar kun je nooit tegelijk mee aan de slag. Op sommige plekken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, wegen, kabels en leidingen worden omgelegd. We zijn met de makkelijkste locaties begonnen.’

Planning
De planning van de 600 huurwoningen verloopt in vier fasen, die onderling overlappen. Zodra Acantus een formeel sloopbesluit over een fase heeft genomen gaat het sociaal plan in en komen huurders in aanmerking voor verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding. Vanaf dat moment kunnen mensen zelf naar elders verhuizen of wachten op een nieuwe woning in Delfzijl.’

FaseComplexAantalWanneer een nieuw huis?
1ABalticpark en Finsestraat762020, begin 2021
1BSchuitenzandflats1122021, 2022
2Platenbuurt1982022,2023,2024
3Riffenbuurt (ZPB Zuid)2142024, 2025, 2026

Nota bene: voor de 273 koopwoningen wordt geen fasering aangehouden.

Leefbaarheid
‘De leefbaarheid goed houden wordt spannend de komende tijd. De Balticflat wordt dit jaar gesloopt. Dat is één gebouw, dat plat gaat. De laagbouw wordt waarschijnlijk eerst een soort “gatenkaas”, met her en der lege woningen. Die worden zoveel mogelijk tijdelijk bewoond via Adhoc leegstandbeheer. Daarna volgt gefaseerde sloop. Dat wordt lastiger.

Daarnaast is het de kunst om op de nieuwe locaties nieuwe verbondenheid te creëren. Dat willen we doen door mensen met elkaar en met omwonenden in contact te brengen. De Coronamaatregelen, maken dat momenteel wel heel lastig.’

“Hell of a job”
‘De hele exercitie is voor de BVZ een “Hell of a job”. Voor de Kop- en de projectgroep, maar ook voor de werkgroepen Beheer en Sociale wijkvernieuwing. Het kost enorm veel tijd en energie om alle ontwikkelingen te volgen, die serieus te bespreken, vragen te stellen en daar conclusies uit te trekken. Het is onze taak om er voor te zorgen dat er woningen komen waar mensen ook echt behoefte aan hebben. Dat willen we, samen met gemeente en Acantus zo goed mogelijk doen. En daar kunnen we nog best wat hulp van actieve bewoners bij gebruiken ’

Spandoek
‘Er gaat natuurlijk nog wel eens wat mis. Maar dat mensen blij zijn met hun nieuwe woning, zag je een paar weken terug in de Schrijversbuurt. Daar hing een spandoek in de buurt met daarop: Acantus bedankt! Dat zegt toch genoeg?’

Doklanden, Houtwerf