(T)huis in Delfzijl

Voldoende belangstelling voor bewonersinitiatief Kwelderland

27 september 2022

Het was koud zaterdagochtend 24 september, maar een waterig zonnetje deed zijn best om de dag wat op te fleuren. Op de groenstrook Priel/Slenk stond het team van Met Elkaar in Delfzijl-Noord klokslag tien uur klaar met koffie, thee, ranja en koeken. En daar kwam al snel volk op af!

Plannen bekijken
Belangstellenden konden kijken naar de plannen van een aantal buurtbewoners, die de groenstrook willen aankleden met een speeltoestel voor jonge kinderen, wat bomen en een heggetje. Eén van de initiatiefneemsters, Els Ketelaar kon helaas niet aanwezig zijn om de plannen toe te lichten. Maar gebiedsregisseur Edwin Broekman van de gemeente Eemsdelta, legt uit wat precies de bedoeling is. ‘Een aantal bewoners in de wijk wil graag een speelgelegenheid voor jonge kinderen en de mensen die naast deze strook wonen zouden hier graag bomen zien, om de inkijk vanaf het appartementencomplex aan de overkant van de straat, te verminderen. Beide is mogelijk.’

Inkijk beperken
De bewoners van de huizen naast de groenstrook zijn ook van de partij. Gert Buter en achterbuurtjes John en Petra Medendorp hebben geen bezwaar tegen een kleine speelplek naast hun huizen, mits het klimtoestel ter hoogte van de erfgrens wordt geplaatst, zodat het vrije uitzicht vanuit beide huizen behouden blijft. Gert pleit voor een paar mooie bomen op deze strook. ‘Zodat we daarmee de inkijk een beetje kunnen verminderen. Die rode boom op de ontwerpschets vind ik heel mooi. Bij de parkeerplaats op Slenk staan prachtige groene exemplaren, die zou ik hier ook wel willen.’

Wel of geen bankje
De vraag is, of er bij het speeltoestel ook een bankje moet komen. Dat is prettig voor moeders van de spelende kinderen maar trekt mogelijk ook ander volk aan. Een aantal aanwezigen is bang voor hangjongeren. ‘Daar zitten de veelal oudere bewoners natuurlijk niet op te wachten’, zegt Janny Velema die wat verderop op Slenk woont. ‘Ik was nieuwsgierig, daarom ben ik hier. Maar het plan ziet er goed uit. Mooi toch, als hier ook een paar mooie bomen komen? Daar wordt de hele wijk mooier van.’

Onderhoud zelf doen
‘De buurtbewoners nemen zelf het onderhoud en beheer voor hun rekening’, legt Broekman uit. ‘Er komt bijvoorbeeld een klein heggetje voor die de buurman wel wil bijhouden. Nu moeten de initiatiefnemers samen met omwonenden de precieze invulling bepalen. En het is het belangrijk dat ze de subsidies hiervoor rond krijgen.’ Cor Kappen van Wijkbelangen Delfzijl-Noord laat weten dat zijn club in elk geval een financiële bijdrage zal leveren. Broekman schat in, dat de bomen dit najaar misschien al worden geplaatst. ‘Hopelijk staat hier volgend voorjaar dan ook een mooi speeltoestel.’