(T)huis in Delfzijl

Wonen met een PLUS klaar voor volgende stap

2 juli 2020

Het voorlopig ontwerp van Wonen met een PLUS in de kop van het centrum van Delfzijl is klaar. De gemeente Delfzijl en Acantus hebben overeenstemming met Rottinghuis/De Zwarte Hond (bouwer/architectenbureau). De weg is vrij voor de volgende stap. De gemeente wil samen met Acantus en Noorderzorg een gebied realiseren met meerdere functies. De bedoeling is een woonomgeving te creëren voor jong en oud, met of zonder zorgvraag. Op 25 augustus wordt instemming gevraagd van de gemeenteraad. Daarna wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp en wordt het bestemmingsplan voorbereid.. De verwachting is dat direct na Delfsail 2021 met de bouw kan worden begonnen.

Wonen met een PLUS
In Delfzijl is een toenemende behoefte aan wonen bij voorzieningen. Wonen met een Plus combineert de nabijheid van de winkels, de reuring van de haven en de zee en de rust en ontmoeting in de binnentuin. Wonen met een Plus wordt een wooncomplex middenin het centrum, met 65 huurappartementen van Acantus. Deze woningen zijn bedoeld voor jong en oud, al dan niet met een zorgvraag. In eerste instantie gaat het vooral om huurders die vanwege de versterkingsopgave of sloop hun huis moeten verlaten. Met Noorderzorg wordt de Plus van het project verder uitgewerkt. In het gebied is ruimte voor de nieuwe vestiging van een Lidl en nog enkele andere winkels. Op de nieuwe supermarkt wordt een binnentuin aangelegd als ontmoetingsplek voor de bewoners van de appartementen.

Actieplan Centrum Delfzijl
Wonen met een PLUS is onderdeel van het in 2014 vastgestelde Actieplan Centrum Delfzijl. Dit plan bevat een groot aantal maatregelen om het centrum van Delfzijl de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven. Het compacter maken van het kernwinkelgebied in het centrum, een verbinding maken met de zee en de herinrichting van Plein de Vennen zijn daarin de belangrijke onderdelen.

Herinrichting Vennenplein
De gemeente is al een paar jaar bezig met het Actieplan. Inmiddels is de gemeente er samen met huidige ondernemers uit en zijn waar nodig panden aangekocht voor de herinrichting van het gebied. De hoogbouw van de Vennenflat is inmiddels gesloopt. De laagbouw wordt gesloopt als de Lidl en slagerij Remko verhuisd zijn. Daarmee wordt de herinrichting van het Vennenplein afgerond.

Bekijk de video over Wonen met een Plus.

Heeft u ideeën over de gezamenlijke binnentuin of wilt u zich registreren als belangstellende voor dit project? Laat het ons weten.