(T)huis in Delfzijl

Woonbeurs 2022: perfect meetmoment

16 december 2022

De woonbeurs 2022 in de Brede School in Delfzijl-Noord trok over beide dagen meer dan 600 bezoekers. Er was veel belangstelling voor de plannen voor Park Delfzicht en de Ubbenslocatie, de woningen van Acantus op de LTS-locatie en ook veel vragen over ‘terug naar de Zandplatenbuurt’.

Park Delfzicht
Op het voormalige ziekenhuisterrein komt een groene parkwijk met vijf verschillende woonbuurtjes. Maar waar parkeer je de auto? Waar zijn de garages? ‘Veel mensen vonden het een mooi plan maar er werden terecht vragen gesteld over het ontbreken van garages’, blikt programmamanager Justin Dol van de gemeente Eemsdelta, terug op de beurs. ‘Een garage bij huis is voor veel mensen een belangrijke woonwens. Daarover zijn we al eerder in gesprek gegaan met de stedenbouwkundige die het plan heeft gemaakt. De beurs was een perfect meetmoment om dat te bevestigen. In de periode voor de beurs zijn bij een groot aantal woningen bijgebouwen in het plan opgenomen. Die zouden ook als garages gebruikt kunnen worden. De uitwerking daarvan was ten tijde van de beurs nog niet gereed. Helaas is die mogelijkheid op de eerste dag van de beurs ook nog eens onvoldoende toegelicht.’

Voorlopig ontwerp
‘Het voorlopige ontwerp is gebaseerd op het concept: wonen in een park. Na het afbreken van het ziekenhuis, is het groene parkbos Tuikwerderrak veel meer tevoorschijn gekomen. Zo is het idee voor een parkwijk ontstaan. Het wordt prachtig maar je voelt de schoen al wringen: wie aan een park denkt, denk daarbij niet direct aan auto’s. Het is een ingewikkelde puzzel om het concept van het park overeind te houden en tegelijkertijd de woningen goed bereikbaar te houden en bijvoorbeeld ook om aan de vraag om garages te kunnen voldoen, maar dat willen we wel.’

Aangepast plan
‘Op dit moment wordt het plan aangepast’, vervolgt Justin. ‘Er worden allerlei gesprekken gevoerd over milieu, verkeer, bereikbaarheid van nooddiensten, maar ook met de nuts-partijen en een afvaardiging vanuit BVZ. Dat leidt tot een definitieve versie van het voorlopig ontwerp. Een ontwerp waarin alle wensen, ook de wensen die zijn opgehaald tijdens de woonbeurs, zo goed mogelijk verwerkt zijn. Met dit ontwerp worden de procedures opgestart om het bestemmingsplan te gaan wijzigen en word het ontwerp ook weer ter inzage gelegd. De eventuele op- en aanmerkingen die daar weer uit naar voren komen, worden uiteindelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het streven is, dat er dit voorjaar een aangepast voorlopig ontwerp ligt, zodat we het definitieve plan rond de zomer kunnen presenteren.’

Positieve wind
‘Ik ben heel tevreden over de beurs. We hebben alle lopende en toekomstige projecten kunnen laten zien. De beurs is een fijne plek om mensen te spreken, om te horen wat er leeft en om op te halen waar behoefte aan is. Daar horen uiteraard ook kritische kanttekeningen en wensen bij. Met deze opmerkingen en wensen komen we uiteindelijk tot betere en completere plannen’, besluit Justin.