(T)huis in Delfzijl

Sociaal Programma: ‘signaleren, bespreken, aanpakken’ (deel 1)

21 december 2020

De lijnen zijn kort. Het eerste succes is een feit. Het Sociaal Programma investeert in mensen en leefbaarheid. Wat doet het programma precies? Wie doet wat? En wat is nu al succesvol?  

Lees ook Sociaal Programma: ‘signaleren, bespreken, aanpakken’ (deel 2)

Sociaal Programma
Het Sociaal Programma voert sociale projecten uit in de wijk. Het programma wil bewoners betrokken houden bij alle ontwikkelingen en investeren in kinderen en jongeren. Ook wil zij stage- en werkplekken organiseren én regelen dat mensen in hun nieuwe woonomgeving elkaar leren kennen. De activiteiten worden ontwikkeld en in gang gezet door de werkgroep Sociale Wijkvernieuwing en de werkgroep Beheer van de Belangengroep Versterken Zandplatenbuurt (BVZ). Lees ook BVZ, inspirerende club met hart voor de wijk (deel 1) en Projectgroepleden BVZ (deel 2)). Aanjagers zijn Gieneke Bolhuis-Dijk van de BVZ, Edwin Broekman van de gemeente Delfzijl en Felix Hirmann van Acantus.

Investeren in mensen
‘De aanleiding voor het Sociaal Programma is natuurlijk de versterkingsoperatie’, legt Edwin Broekman uit. ‘Aanvankelijk lag de bal bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), maar burgemeester Beukema vond het belangrijk dat de gemeente regie zou krijgen én houden. Broekman: ‘Dat is gelukkig gelukt. Je kunt geen plan maken dat alleen over stenen gaat. Bij zo’n grote operatie moet je ook investeren in mensen.’ En dus kwam er een complete gebiedsvisie met een plan voor stadsvernieuwing én een sociaal plan. Hirmann vult aan: ‘Het Sociaal Programma moet toegankelijk zijn voor mensen in de wijk. We hopen dat initiatieven daar ontstaan. Dat stimuleren en faciliteren wij.’

Werkateliers
Om te polsen waar bewoners in de wijk behoefte aan hadden, zijn er twee werkateliers georganiseerd. Gieneke Bolhuis: ‘Daar hebben zo’n 50 bewoners aan meegedaan: Wat willen jullie doen? En hoe willen jullie dat doen?’
Alle ideeën hebben een plekje gekregen in het Uitvoeringsprogramma. Ook werden er drie hoofdvragen geformuleerd:

  1. Hoe begeleid je mensen die gaan verhuizen zo goed mogelijk?
  2. Hoe houd je de sociale cohesie vast?
  3. Hoe houd je de leefbaarheid in de wijk op peil?

Projecten
De projecten van het Sociaal Programma zijn heel divers. ‘Op dit moment wordt er bijvoorbeeld nagedacht over een wijkcoöperatie met daarin een verhuishulp’, vertelt Felix Hirmann. Een ander project is gericht op betere kansen op school. Kindcentrum Noord heeft een aanpak ontwikkeld die goede resultaten oplevert. Kinderen met een leerachterstand verlaten de school met een eindtoets-score die gelijk ligt met de inspectienorm. Edwin Broekman: ‘De kids krijgen extra begeleiding en les in kleinere groepen. Ook worden ouders ingezet om kinderen te stimuleren. ‘Indrukwekkend hoe goed dit werkt.’

Hirmann: ‘Het Sociaal Programma is voor iedereen. Het  moet toegankelijk zijn voor mensen in de wijk. We hopen initiatieven daar ontstaan. Dat stimuleren en faciliteren wij.’

Samenwerking
Gieneke heeft de herstructurering in Delfzijl meegemaakt. Toen kon en mochten bewoners nergens over mee praten. Nu kan dat wel. Ze is trots op de samenwerking. Met de gemeente en Acantus, maar ook met de politie, welzijnswerk en de andere belangengroep. ‘Als ik iets signaleer in de wijk, kan ik beide partijen daar direct op aanspreken. Signaleren, bespreken, aanpakken. De lijnen zijn kort’, besluit Gieneke.